Kosze

Kosze metalowe przeznaczone s? do magazynowania i transportu drobnych towarów. Posiadaj? podstaw? o wymiarach 1200×800 mm, natomiast standardowa wysoko?? zabudowy to 970 lub 500 mm. Pojemniki mo?na ustawia? pi?trowo do 4 szt. Kosze mog? by? wyposa?one w otwieran? do po?owy wysoko?ci ?cian? przedni?.