Nastawki paletowe

Nadstawki paletowe s?u?? do transportu i magazynowania towaru na paletach EURO.  Nadstawki paletowe zast?puj? pud?a kartonowe. Stosuj?c nadstawki paletowe, uzyskujemy lepsze wykorzystanie powierzchni u?ytkowej palety.