Palety jednorazowe

Paleta jednorazowa jest jednym z najta?szych typów palet w obiegu. Jest to paleta o mniejszej wytrzyma?o?ci. Paleta jednorazowa jest cz?sto okre?lana jako paleta przemys?owa ze wzgl?du na cz?ste uszkodzenia oraz niski koszt zakupu tego typu palety.

 

          

 

 

- palety jednorazowe (1200 x 800)

Palety jednorazowe (1200 x 800 mm) poza standardem EUR, jasne, suche, czyste, nieuszkodzone. Wykonane z desek o szeroko?ci 100 mm i grubo?ci ok. 19 mm, co powoduje, ?e ud?wig towarowy wynosi maksymalnie 800 kg. (nie znakowane)

 

- palety jednorazowe (1200 x 800)

Palety jednorazowe jednorazowe (1200 x 800 mm), poza standardem EUR, jasne, suche, czyste, nieuszkodzone,  o ud?wigu do 400 kg. (nie znakowane)

 

- palety transportowe (1200 x 1000)

Palety jednorazowe (1200 x 1000 mm) Palety o konstrukcji palet EUR i ud?wigu towarowym do 1,5 t. (nie znakowane)